BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE

Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Madonas novada Barkavas ciemā" Nr.PCS/3.5.2.1./14/06/007

kf_eirop.pngProjekta darbības laiks no 06.03.2015. - 15.11.2015.
Projekta kopējās izmaksas EUR 126034,81. Kohēzijas fonda atbalsta finansējums EUR 39584.40. 
Projekta aktivitāte:
Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija un būvniecība.
sasniedzamie rezultāti:

1) Izbūvēta siltum trase - atzars uz baznīcu - 0.168km

2) Ceļa seguma atjaunošana (atzars uz baznīcu)- 10m2

3) Izbūvēta siltumtrase - atzars uz pamatskolu - 0.144 km

4) Ceļa seguma atjaunošana (atzars uz pamatskolu)- 10m2

5) Veikta siltumtrases rekonstrukcija un būvniecība dažādu ielu posmos (Lazdu ielā, Skolas ielā, Jaunatnes ielā- 0.309 km
6) Ceļa seguma atjaunošana (dažādu ielu posmos (Lazdu ielā, Skolas ielā, Jaunatnes ielā)) - 75 m2.
uz 10.09.2015. veiktās aktivitātes:
- 2.03.2015. noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi Ar SIA "Proris";
- 26.08.2015. noslēgts par būvdarbiem ar SIA "Sanart";
- 08.09.2015.noslēgts līgums par būvuzraudzību ar SIA "Madonas siltums";
- 08.09.2015. noslēgts līgums par autoruzraudzības darbiem ar SIA "Proris".