BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE

Baznīca/draudze

Barkavas Svētā Staņislava Romas katoļu baznīca

Parka iela 5, Barkava, Madonas nov., LV-4834

Prāvests Viktors Petrovskis

Tel.: 64894622; 28277839

Tags: