BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE

Apskaņošanas sistēmas iegāde un uzstādīšana Barkavas Svētā Staņislava Romas katoļu baznīcai

4aeca7b3 75e6 4bf6 a911 5babd487cba1BARKAVAS SVĒTĀ STAŅISLAVA ROMAS KATOĻU DRAUDZE īstenojusi projektu Nr. 23-05-AL23-A019.2202-000001 “Apskaņošanas sistēmas iegāde un uzstādīšana Barkavas Svētā Staņislava Romas katoļu baznīcai”

Projekta ietvaros iegādāta un uzstādīta apskaņošanas sistēma Barkavas Svētā Staņislava Romas katoļu baznīcā - Parka ielā 5, Barkava, Barkavas pagastā, Madonas novadā. Īstenojot projektu nodrošināti kvalitatīvi apskaņoti pasākumi un dievkalpojumi Barkavas Svētā Staņislava Romas katoļu baznīcas apmeklētājiem.

Projekta kopējās izmaksas 12408,04 EUR, attiecināmās izmaksas 11026,94 EUR, t.sk. Madonas novada pašvaldības finansējums -1102,69 EUR, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums - 9924,25 EUR.

Projekts īstenots pamatojoties uz nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludināto atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 19.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un vietējās attīstības stratēģiju „Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020.”