BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE

Ceļa zīmju "Dzīvojamā zona" uzstādīšana Barkavas ciemā

Pēc iedzīvotāju iesniegumu saņemšanas tika nolemts tuvākajā laikā vairākās Barkavas ciema ielās uzstādīt ceļazīmes “Dzīvojamā zona” (528. un 529. ceļa zīme). Zīmes tiks uzstādītas uz Kļavu, Jaunās, Kapu,  Ceriņu, Pļavu, Torņa, Pilskalna un Avotu ielas. Šajās ielās tiks saglabātas arī jau esošās ceļazīmes “Dodiet ceļu” (206. ceļa zīme).

Dzīvojamā zona - apbūvēta teritorija (dzīvojamais masīvs, atpūtas vieta) vai tās daļa, kurā iebraukšana apzīmēta ar 528 ceļa zīmi, bet izbraukšana - ar 529 ceļa zīmi.

Arī daudzdzīvokļu namu pagalmi uzskatāmi par dzīvojamo zonu un šai teritorijā darbojas nosacījumi kādi ir spēkā šajā zonā. Dzīvojamā zonā gājējiem un velosipēdu vadītājiem atļauts pārvietoties pa ietvēm un pa brauktuvi visā tās platumā. Dzīvojamā zonā gājējiem un velosipēdu vadītājiem ir priekšroka.

Jāiegaumē! Gājējiem un velosipēda vadītājiem dzīvojamā zonā aizliegts nepamatoti traucēt citu transportlīdzekļu braukšanu.

Izbraucot no dzīvojamās zonas, transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

Maksimālais atļautais braukšanas ātrums dzīvojamā zonā ir 20 km/h.

Šī prasība jāievēro arī velosipēdu vadītājiem.

Dzīvojamās zonās un daudzdzīvokļu namu pagalmos bērniem neatkarīgi no to vecuma braukt ar velosipēdu atļauts patstāvīgi. Arī tiem, kuri vēl nav nokārtojuši velosipēda vadītāja eksāmenu un nav ieguvuši tiesības braukt ar velosipēdu, šajā zonā pārvietoties var likumīgi un gatavoties patstāvīgām gaitām ceļu satiksmei pa ielām un ceļiem.

Atceries! Velosipēdu vadītāji nedrīkst aizmirst, ka gājējiem šajā zonā arī ir tiesības justies drošiem un neapdraudētiem. Tādēļ vēlo mīļiem jārespektē gājēju vēlme - brīvi un netraucēti pārvietoties visā dzīvojamās zonas teritorijā.

Skaidrojums no “Ceļu satiksmes noteikumiem”:

Ceļu satiksme dzīvojamās zonās

153. Dzīvojamā zonā gājējiem un velosipēdu vadītājiem atļauts pārvietoties pa ietvēm un pa brauktuvi visā tās platumā.

154. Dzīvojamā zonā, degvielas uzpildes staciju un stāvvietu teritorijā gājējiem un velosipēdu vadītājiem ir priekšroka, taču viņiem aizliegts nepamatoti traucēt citu transportlīdzekļu braukšanu.

155. Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamās zonās atļauta tikai speciāli paredzētās stāvvietās. Ja tādu stāvvietu nav vai ja tās ir aizņemtas, - transportlīdzekļu stāvēšana atļauta tikai vietās, kur tas netraucē gājēju pārvietošanos vai citu transportlīdzekļu braukšanu.

156. Dzīvojamā zonā aizliegts:

156.1. mācīt vadīt transportlīdzekli;

156.2. stāvēt transportlīdzekļiem ar iedarbinātu motoru ilgāk par piecām minūtēm;

156.3. iebraukt kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 5 t, kā arī traktortehnikai, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams kravas iekraušanai, izkraušanai vai darbu veikšanai, autobusiem, kuru garums pārsniedz 6 m, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams pasažieru iekāpšanai vai izkāpšanai no tā.

157. Izbraucot no dzīvojamās zonas, transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

158. Šajā nodaļā minētās prasības attiecas arī uz daudzdzīvokļu namu pagalmiem.

Informācijas avoti: www.likumi.lv, www.grenes.lv