BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE

Tā kā Lieldienas aicinām svinēt vienas mājsaimniecības ietvaros, Barkavā 4 aktivitātes, kuras var apmeklēt, ievērojot pulcēšanās ierobežojumus laika posmā no 10:00 līdz 18:00
Barkavas centrā:
* Pabaro trušus ar līdzi paņemtu burkānu
* Uztaisi foto, pozejot foto rāmī
Barkavas „Dobēs”:
* Izrāso lielo olu
* Lai izgreznotu šūpoles, iesien lentīti

Visas aktivitātes iemūžini foto, atsūti uz Barkavas KN tel.nr. +371 25 471 676 un saņem pārsteigumu!

1949. gada 25. marts arī tolaik Viļānu apriņķī iekļautajā Barkavas pagastā tika iekrāsots drūmās krāsās, deportējot vairāk kā 50 ģimenes. Pieminēsim viņus.
Šajā dienā AICINĀJUMS nolikt sveces un ziedus pie piemiņas akmens!

1949. gada 25. marta deportācijas Barkavas pagastā
137 izvestie
5 no tiem zem 1 g.v.
5 no tiem virs 80 g.v.

4 nometinājuma vietas
125 Tomskas apgabalā
10 Omskas apgabalā
1 Dubralvlagā
1 Pečorlagā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.03.2021. rīkojumu Nr. 163  “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" un Madonas novada pašvaldības 15.03.2021. rīkojumu Nr. MNP/2.1.1.2./21/46 “Par darba pienākumu veikšanu attālināti pagasta pārvaldēs”, pakalpojumi Barkavas pagasta pārvaldē līdz 2021. gada 6. aprīlim tiek nodrošināti TIKAI ATTĀLINĀTI.

Kase līdz 06.04.2021. slēgta.

TVERAM BARKAVAS PAGASTA PAVASARA TULPES!
No 1. marta apmeklē visas autobusa pieturas Barkavas pagasta teritorijā (tām būs uzlīmēta atpazīšanās zīme). Līdz 15. martam saskaiti tās un raksti pareizo atbildi uz Barkavas kultūras nama tel. nr. +371 20 047 048
AKTĪVĀKAJIEM DĀRZA DARBOS NODERĪGAS BALVAS!

7. martā plkst. 15:00 pie Barkavas pagasta pārvaldes ēkas ieejas MUZIKĀLI IEPRIECINĀS GARĀMEJOŠĀS DĀMAS. Kungi aicināti pavadīt savas dāmas, ievērojot pulcēšanās noteikumus!

• No 04.02. facebook.com @BarkavasKulturasNams VIDEO "SIEVIEŠU DEJU KOPAI ZĪLES 5 GADI"
• No 05.02. facebook.com @BarkavasKulturasNams "AVOTS", "PAUZE", "ZĪLES" IESAKA: "ROMANTISKĀKĀS FILMAS", "ROMANTISKĀKĀS DZIESMAS"
• No 9.02. Barkavas kultūras nama logos FOTOKOLĀŽA "NO SIRDS GAIDĀM ATKALSATIKŠANOS!"

2021. gada janvārī apritēs 30 gadi, kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem.
Barikādes bija nozīmīgs tautas pašapziņas un gribas izpausmes brīdis, kad cilvēki bija apņēmības pilni nosargāt savu zemi un brīvību. Tā bija nevardarbīgās pretošanās izpausme, masveidīga gatavība aizsargāties bez ieročiem, kad, Latvijas Tautas frontes aicināti, cilvēki izveidoja barikādes apkārt stratēģiski svarīgiem objektiem Rīgā un citur Latvijā. 1991. gada janvāra barikādes ir arī izcils un unikāls starptautiskas nozīmes nevardarbīgas pretošanās piemērs, kā arī būtiska Latvijas vēstures sastāvdaļa.

Lai veco gadu pavadītu ar visām tā likstām un negaliem, saka, jo priecīgāk pavadīsi, jo priecīgāks būs jaunais.
Atver logus, iznāc uz balkona 31. decembrī plkst. 11:00 Barkavā Liepu ielas pagalmā.
Rūķīši un Sniegbaltīte piestās dāvāt mazliet prieka un līksmības vecajā gadā!

Tautas māksla – vēsturiski veidojies termins, kas apzīmē indivīdu un dažādu interešu, sociālo un etnisko grupu līdzdalību nacionālās kultūras procesu veidošanā ar mērķi izzināt, uzturēt un saglabāt esošās un radīt jaunas kultūras vērtības. Mūsdienās tautas māksla veidojas amatiermākslas kustības, tautas tradīciju un profesionālās mākslas mijiedarbībā.
Barkavā tautas mākslas amatierkolektīvi pastāv jau vairāk kā 100 gadus. Ir bijuši gan jauktie kori, gan pūtēju orķestris, dažādu paaudžu deju kolektīvi, kā arī folkloras kopa. Šodien latvisko dzīvesziņu atdzīvina un kopj veseli četri Barkavas kultūras nama amatiermākslas kolektīvi – folkloras kopa MADAVA (vadītāja Teresija Pelša), deju kolektīvs PĪNE (vadītāja Jolanta Anusāne), senioru deju kolektīvs KLABDANCIS (vadītāja Jolanta Anusāne), kā arī pirmsskolas vecuma bērnu tautisko deju kolektīvs KRIKSIS (vadītāja Sintija Veipa).