BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE

2021. gada 4. janvārī Barkavas kultūras namā no plkst. 9:00 līdz plkst. 12:00 ASINS DONORU DIENA.
Līdzi personu apliecinošs dokuments.
Ievērojot valstī pieņemtos pulcēšanās noteikumus.

Sākot ar 1.decembri līdz par 31.martam mēs, Latvijas Ornitoloģijas biedrības Madonas vietējā grupa un Lubāna mitrāja informācijas centrs, jau otro gadu pēc kārtas rīkojam putnu barotavu konkursu - Madonas, Lubānas un Rēzeknes pilsētu un novadu teritorijās.

Aicinām iesaistīties un vērot putnus, kas sastopami pie Jūsu piemājas putnu barotavas, kas īpaši šajā pandēmijas laikā var izvērsties par lielisku nodarbi. Konkursam nav vecuma ierobežojuma, kā arī putnus var vērot ikviens - individuāli vai, piemēram, ģimenes lokā.
Lai skaisti novērojumi!

Sadarbojoties Madonas novada pašvaldībai, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas centram, līdzcilvēkiem un uzņēmējiem,
kopienas centrā “Baltā ūdensroze” ir izveidots
“Atbalsta centrs topošajām un jaunajām māmiņām ar bērniem”.

Atbalsta centra darbība ietver:
•    Konsultatīva palīdzība un atbalsts neplānotas grūtniecības, pēc aborta, kā arī spontānā aborta un pāragra bērna zaudējuma gadījumos;
•    Izmitināšana centrā līdz 1 gadam;
•    Praktiskā palīdzība (bērnu apģērbs un apavi, bērnu gultiņas, bērnu ratiņi u.c)

21. un 22. decembrī laikā no plkst. 16:00 īdz 18:30 pie Barkavas Cebtra egles SĒDĒS ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS.
• Apsveiks Barkavas pagastā deklarētos bērnus, kas neapmeklē PII (pēc izsūtītiem ielūgumiem)
• Pacienās katru garām ejošu bērniņu
Ievērojot pulcēšanās noteikumus!
Šis nav pasākums, bet gan Barkavas pagastā deklarēto bērniņu apsveikšana un garāmgājēju uzmundrināšana.

Iestājoties aukstumam, uz ūdenstilpnēm ir izveidojusies ledus kārta. Lai gan šķiet, ka ledus ir drošs, tomēr neaizmirsīsim, ka tas var būt mānīgs priekšstats. Arī Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests atgādina, ka jārūpējas par savu drošību.

Izvērtēsim nepieciešamību atrasties uz ledus!

Vai gribi svētkos iepriecināt savus mīļos ar 3 konfekšu tūtām?
Adventa laikā piedalies Barkavas kultūras nama rīkotajā konkursā VAI PAZĪSTI ZIEMASSVĒTKUS?
• Esi facebook.com @BarkavasKultūrasNams lapas sekotājs
• No 29.11. līdz 20.12. atbildi komentārā uz kādu no jautājumiem par Ziemassvētkiem
• 21.12. tiks izlozēta balva – 3 konfekšu tūtas

Turpinās jaunveidojamā Madonas novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam un Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2035. gadam izstrāde, sadarbojoties ar Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novada pašvaldībām.

Aicinām ikvienu Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novada iedzīvotāju līdz 30. novembrim iesaistīties aptaujā un līdzdarboties novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē!

Saite uz aptaujas anketu: https://arcg.is/0XjKP00

Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta zobārstniecības kabinetā tiek piedāvātas valsts apmaksātas zobu higiēnas vienu reizi gadā bērniem vecumā no 2- 18 gadiem.
Bērniem 7, 11 un 12 gadu vecumā valsts apmaksāta zobu higiēna pieejama divas reizes gadā.

Sagaidot Latvijas valsts svētkus, Barkavas pagasta pārvalde turpina dažādot kopdarbu, ko idejiski aizsāka mūsu novadniece keramiķe Līga Skariņa, un kuru tālāk attīstīja tajā ieinteresētie entuziasti ar mērķi apzināties savas saknes, saglabāt liecības par senajām mājvietām pagastā, “atdzīvināt” Barkavas mālu.

«Ievāni» Bozēnos
«Pakalnieši» Aiztiltē
«Apšustūris» Raksalā
«Sērmūkšļi» Radžēļos
«Bumbieres» Radžēļos
«Bauskas» Bauskā
«Jaunlaipnieki» Akmeņsalā
«Ozoliņi» Aiztiltē
«Kalna Oši» Zaļmežniekos
«Juškas» Akmeņsalā
«Skariņi» Jaunatnes ielā 9
«Avotiņi» Muižā
«Baltaiskalns» Akmeņsalā
«Mālsalas» Mālsalā
«Aizmeži» Bulmeistaros
«Gobas» Akmeņsalā
«Pumpuri» Aiztiltē
«Augšnieki» Sumeiniekos
«Cīrulīši» Mālsalā
«Vecpulcenes» Pulcenēs
«Bolnieki» Aiztiltē