BARKAVAS PAGASTA PĀRVALDE

SIA “Madonas ūdens” informē

Madonas densSIA “Madonas ūdens” informē, ka Barkavas ciemā pašlaik notiek dzeramā ūdens sagatavošanas sistēmas rekonstrukcija. Plānotie darbi paredz sekojošas aktivitātes:
1. Tiks uzstādīta jauna dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija. Pašreiz dzelzs saturs ūdenī ir tuvu normatīvajos aktos noteiktajai robežai, uzstādot jaunu atdzelžošanas staciju tiks nodrošināta atbilstoša dzeramā ūdens sagatavošana. Tāpat tiks uzstādīti jauni paceltā un uz ciematu padotā ūdens uzskaites mēraparāti un izbūvēta atdzelžošanas filtru skalošanas ūdeņu novadīšanas sistēma.

2. Tiks rekonstruēti divi dziļurbumi, abiem nomainot elektroapgādi un uzstādot frekvenču pārveidotājus. Vienā no urbumiem tiks uzstādīts jauns, energoefektīvāks sūknis.

3. Konstants spiediens ūdensapgādes sistēmā tiks nodrošināts ar frekvenču pārveidotājiem. Lai nodrošinātu ūdensapgādi elektroenerģijas piegādes pārtraukumu gadījumos, tiks uzstādīts ģenerators. Viens no ieguvumiem būs esošā ūdenstorņa atslēgšana, kuram ūdens rezervuārs ir kritiskā stāvoklī un ir grūti nodrošināt atbilstošu ūdens kvalitāti.
Sakarā ar minētajiem darbiem Barkavas ciemā ir iespējama īslaicīga ūdens kvalitātes pasliktināšanās.
Rekonstrukcijas darbi tiks paveikti līdz 01.09.2022.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Ivandas Gailumas gleznu izstāde "Planēta Vasara"
Svecīšu vakari Barkavas pagasta kapos

               

novada_logo.jpg
 

avize_stars.gif

 
rsz_1.png
 
 
latvija-logo.png
 

logo-epak-transparent.png

 

LAD.jpg

 

logo_laukutikls.png